MİLLİ MÜCADELENİN VE AMASYA TAMİMİNİN 100. YILDÖNÜMÜ

  KURUMLARARASI

VOLEYBOL TURNUVASI TALİMATI

2019

1-                      Kurumlar arası Voleybol Tertip Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşur.

           

1-Gençlik ve Spor İl Müdürü          : Kadir KILIÇ                        BAŞKAN

2-Gençlik ve Spor Şb. Müdürü       : Nadir NUYAN                    BAŞKAN V.

3-Voleybol İl Temsilcisi                  : Birol ÖNCÜL                      ÜYE              

4-A.S.K.F. Genel Başkanı               : Naci ÖZTÜRK                    ÜYE

5-Kurum Temsilcisi                         :  ………….                           ÜYE

6-Kurum Temsilcisi                         :  ………….                           ÜYE

7-Kurum Temsilcisi                         :  ………….                           ÜYE

 

2-   İlimizde bulunan tüm Kamu Kurumları, Özel İşletmeler ile Ticaret ve Esnaf odaları Kurumlarını temsilen bir takımla turnuvaya katılabileceklerdir.  

3-   Takım kadrolarında yer alacak kişilerin 01.10.2019 tarihinden itibaren çalışıyor olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

4-   Ticaret ve Esnaf odaları takımları işletme sahipleri ile bünyesinde çalıştırdıkları işçilerden oluşacaktır. Takım kadrolarında yer alacak kişilerin 01.10.2019 tarihinden itibaren sosyal güvenceli olarak çalışıyor olması ve çalışanların belgelendirilmesi gerekmektedir.

5-   Turnuvada yaş sınırlaması yoktur.

 

6-   Takımlar Kadrolarında Kurumları dışından 1 (bir) Sporcu oynatabilecektir.

7-   Turnuvada 1 sporcu 1 takım adına müsabakalarda yer alabilir.

8-   Takımlar Erkek Sporculardan oluşturulacaktır.

9-   Her takım listesi için ilgili kurum amirinin imzası gerekmektedir.   Takımlar en az 6 kişiden oluşacaktır, her maç için forma numarası yazılı isim listesi verilecektir. Formasız müsabakalara katılım olmayacaktır.

10-    Müsabakalar da takım sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden çıkartacakları Sporcu   Kartı ile turnuvaya katılabileceklerdir. Sporcu kartı için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Sporcu Kartı çıkartmayan sporcular turnuvaya katılamayacaktır.

11-    Maçlar 5 set ve kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır.

12-    Takımların başında bir sorumlu bulunacak sahaya başka kimse alınmayacaktır. Her maç listesinin altında sorumlu kişinin imzası bulunacaktır.

13-    Müsabakalarda Turnuva Talimatı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Müsabaka Yönetmeliği geçerlidir.

14-    Talimatta bulunmayan ve daha sonra doğabilecek bütün konularda karar alma yetkisi tertip komitesindedir.

15-    Amatör lisanslı olanlar (vizeli 2018-2019-2020 sezonu) sporcular Takımlarda yer alamaz.

16-    Talimata yer alan hususlara uymayan takım turnuvadan ihraç edilir.

17-    Müsabakalarda hakem tarafından ihraç edilen sporcu turnuva boyunca takımlarında yer alamayacaktır.

18-    Müsabakalarda olay çıkaran takımlar turnuvadan ihraç edilecek ve bir sonraki Voleybol turnuvasına alınmayacaktır.

19-    Müsabakalara çıkmayan veya müsabakayı terk eden takımların durumları Tertip komitesince değerlendirilecek mazereti uygun görülmeyenler bir sonraki yapılacak Voleybol Turnuvasına alınmayacaktır.

20-    Turnuvada İtiraz bedeli 250,00 TL. Olup, İl Müdürlüğü Hesabına yatırılacaktır.

21-    Müsabakalara Katılacak Takımlar 04 EKİM 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Takım Sorumlusu Adı Soyadı, Cep Tel. No sunun da yer aldığı Turnuvaya katılacaklarına ait Kurum onaylı resmi yazılarını İl Müdürlüğümüz Sicil Lisans Servisine ulaştıracaktır.

 

22-    Kurumlar Sporcu Kartlarını 11 EKİM 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Sicil Lisans Biriminden çıkararak Kurum amiri onaylı Takım Listelerini Sicil Lisans Birimine teslim edeceklerdir.

 

23-    TEKNİK TOPLANTI: 14 EKİM 2019 Pazartesi günü Saat 15.00 de 12 Haziran Stadyumu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                       

                       

SPORCU KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-          2 adet fotoğraf

-          Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-          Sporcu Kartı Formu (amasya.gsb.gov.tr)

-          Sağlık Raporu kendi beyanı.(Sporcu Kartı Formunda yer alan)

                                                                                                                                                        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü