MAHALLE LİGİ BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan; Büyükşehirler haricinde kalan 51 şehrimizin öncelikle dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 14-17 yaşarası  kız  ve  erkek  bireylerin  spor  faaliyetlerine  teşvik  edilmesi  ve  iyi  olma  hallerine  katkı sağlanması, gençlerin spora aktif katılımlarının teşvik edilmesi, spor konusunda potansiyeli yüksek olan gençlerin tespit edilmesi,gençler arasında iletişim,grup ve takım içi aidiyet,güven,empati ve sosyalleşme süreçlerini geliştirmek ile tüm bunların yanında kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmak projenin amacını oluşturmak için Mahalle Ligleri Projesi gerçekleştirelecek olup, konuya dair açıklamalar ve müsabaka talimatı ektedir.

MAHALLE LIGI TALIMATI 19.01.2023 (1).pdf